Utstiller / Exhibitor (obligatorisk/required)

Adresse / Address (obligatorisk/required)

Postnr / Postal code (obligatorisk/required)

By / City (obligatorisk/required)

Land / Country (obligatorisk/required)

Telefon /Telephone (obligatorisk/required)

E-post / E-mail (obligatorisk/required)

Nettside / Website

Foretaksnr. / Company reg.no (obligatorisk/required)Kontakt person / Contact person (obligatorisk/required)

Mobilnr. / Mobile tel

Direkte tlf.nr. / Direct telephone

E-post kontaktperson / E-mail contact person (obligatorisk/required)


Reiselivsdagen
Stavanger, Clarion Hotel Stavanger : 2. februar 2018Ønsker deltagelse i følgende byer i tillegg til Stavanger: / Wishes to participate in following cities in addition to Stavanger:

Oslo  Ja/Yes

Tønsberg  Ja/Yes

Bergen  Ja/Yes


Reservasjon / Reservation
Pris Nok 7.000,- + mva / Price Nok 7.000,- + VAT

Inkl. utstillingsplass, bord/2stoler, wifi, 20 min tilgang til foredragsrom, generell markedsføring, 200 gratis VIP billetter til kunder og kontakter (Verdi 10.000,-)
/ Includes space, table/2 chairs, wifi, 20 minutes lecture, advertising, 200 free VIP tickets to your clients/contacts (Value Nok 10.000,-)

Ønsker eller kommentarer / Wishes or comments


Firma logo i utstillerlisten på www.reiselivsmessen.no /
Company logo on exhibitor list at www.reiselivsmessen.no
Nok 500,-


Promoter din Facebook side, Twitter, Instagram etc på din utstillerprofil www.reiselivsmessen.no /
Promote your Facebook site, Twitter, Instagram etc on your exhibitor profile at www.reiselivsmessen.no
Nok 200,-

 Ja/Yes Nei/No


Fylles kun ut om fakturamottaker er en annen en ovenfor / Invoice recipient if different from exhibitor

Firma / Company

Adresse / Address

Postnr / Post code

By / City

Land / Country

E-post kontaktperson / E-mail contact person


Jeg godkjenner vilkårene og bekrefter vår deltagelse på Reiselivsdagen Stavanger 2018
/ I agree to the terms and confirm our participation at Reiselivsdagen Stavanger 2018 (obligatorisk/required)
Vilkårene kan du lese her / You can read the terms here
Jeg godkjenner vilkårene


Registreringsgebyr/Registration fee Nok 2.000,-

Alle priser er ekskl. MVA / All prices are excluding VAT

To apply for refund for foreign companies of value added tax see this link for the refund form

Betalingsbetingelser / Payment terms
-14 dager fra fakturadato (faktureres i september)
-14 days upon receive of invoice (invoicing in September)


MERK: Du må godkjenne vilkårene for å melde deg på. / PS: You have to agree to our terms to apply for a stand.