Har du noen spørsmål?   –   kontakt oss i dag !

Merete Falch

Prosjektdirektør

Mail: merete@k2marketing.no
Telefon: +47 970 18 967

Kristin Nydahl Øhrn

Prosjektdirektør

Mail: kristin@k2marketing.no
Telefon: +47 917 44 337

 

K2Marketing 

Org. nr:     NO912389588MVA
Adresse:  K2Marketing AS, Stensarmen 4,  3112 Tønsberg

NB! Mottak av messematriell/brosjyrer kan IKKE sendes hit!

Det kan kun sendes direkte og mottas i de respektive messehallene tidligst fredagen i forkant av messen.