Bruk vår messespeditør for sending, leveranse og utlevering av både store og små forsendinger direkte til din stand. Se eget punkt for kontaktinfo.
Merk at postpakker adressert til Telenor Arena vil enten bli liggende på Lysaker Postkontor eller leveres i kontor lokaler, og vi kan derfor ikke ta ansvar for at disse blir lokalisert og levert i tide.

For utlevering direkte til messen, Telenor Arena, så kan dette tidligst mottas på messen f.o.m torsdag 10. januar.

Levering før denne tid blir dessverre avvist da det hverken finnes personell til å ta i mot eller lagringsmuligheter.

Leveringer som krever truckhåndtering skal i alle tilfeller avtales med vår messespeditør på forhånd.

Det vil være muligheter for oppbevaring av tom emballasje under messen. Det er begrenset plass, så utstillere oppfordres til å informere om behov i god tid.

Adresse: 
Telenor Arena
Widerøeveien 1
1360 Fornebu

Benytt port 1 for mottak
NB! Husk å merke forsendingen godt med firmanavn og gjerne standnummer

 

Telenor_Arena_Eurovision_2010