Har du noen spørsmål   –   kontakt oss i dag !

 

Merete Falch

Prosjektdirektør
Epost: merete@reiselivsmessen.no

Tlf. 970 18 967

 

Kristin Øhrn

Prosjektdirektør
Epost: kristin@reiselivsmessen.no

Tlf. 917 44 337

 

 

 

Reiselivsmessen AS

Org. nr:     915946151
Adresse:  Reiselivsmessen AS, Stensarmen 4, 3112 Tønsberg

NB! Mottak av messematriell/brosjyrer kan IKKE sendes hit!

Det kan kun sendes direkte og mottas i de respektive messehallene tidligst fredagen i forkant av messen.