Har du noen spørsmål   –   kontakt oss i dag !

 

Solveig B. Skåleskog
Prosjekt kordinator
Epost: solveig@reiselivsmessen.no

Tlf. 973 01 844

 

Merete Falch
Prosjektdirektør
Epost: merete@reiselivsmessen.no

Tlf. 970 18 967

 

Presseansvarlig: 

Solfrid Bøe Tlf. 928 36 141 mail:  solfrid.boe@rs.no

Reiselivsmessen AS

Org. nr:     915946151
Adresse:  Reiselivsmessen AS, Stensarmen 4, 3112 Tønsberg

NB! Mottak av messematriell/brosjyrer kan IKKE sendes hit!

Det kan kun sendes direkte og mottas i de respektive messehallene tidligst fredagen i forkant av messen.