Har du noen spørsmål   –   kontakt oss i dag !

Merete Falch

Prosjektdirektør

Mail: merete@reiselivsmessen.no
Telefon: +47 970 18 967

Kristin Nydahl Øhrn

Prosjektdirektør

Mail: kristin@reiselivsmessen.no
Telefon: +47 917 44 337

 

Presseansvarlig: 

Merete Falch – +47 970 18 967

Reiselivsmessen AS

Org. nr:     915946151
Adresse:  Reiselivsmessen AS, Stensarmen 4, 3112 Tønsberg

NB! Mottak av messematriell/brosjyrer kan IKKE sendes hit!

Det kan kun sendes direkte og mottas i de respektive messehallene tidligst fredagen i forkant av messen.