On-Site Norway AS er vår messespeditør

On Site er Reiselivsmessen sin  messespeditør for alle våre arrangementer.
Alle deres oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds til enhver tid gjeldende bestemmelser.
For forsendelses instrukser og priser se her
For nærmere informasjon ta direkte kontakt med:

On-Site Norway AS – Lilletorget 1, N-0184 Oslo
Kontaktperson: Kim Skaug email: kim@onsitegroup.no

Phn: +47 2273 8300

Direct: +47 2273 8301

Mob: +47 902 52 972

Fax: +47 2273 8310

onsite