Riggetider

Tilrigg:

Torsdag 10. januar fra kl. 08.00 – 21.00
Standen må være ferdig rigget i løpet av torsdag kveld. Fredag åpner vi kun for siste finjustering av standen.
Fredag 11. januar fra kl. 09.00 – 12.00
Merk at det ikke er mulighet for å åpne porter fra fredag 11.januar!
Disse er kun tilgjengelig torsdag.
Utstyr må da bringes via egen utstillerinngang nr 19
For de som har behov for å rigge tidligere enn torsdag, og evnt har biler, busser eller andre store ting som kan være vanskelig å få inn etter at alle stands
er bygget – ta kontakt for spesiell avtale.
Email: solveig@reiselivsmessen.no
Egen utstillerinngang:
For inngang før du har mottatt ditt utstillerkort og evnt før messens åpningstid – benytt egen utstillerinngang nr 19
Nedrigg:
Søndag 13. januar fra kl. 17.00 – 21.00
Mandag 14. januar fra kl. 08.00 – 12.00
Alt standutstyr må pakkes og fjernes i løpet av søndag kveld. Utstyr kan imidlertid hentes på anvist sted mellom kl. 08.00 og 12.00 mandag 14. januar.
Nedrigg av stand før messens slutt søndag kl 17.00 er ikke tillatt ! Dette i respekt for både publikum og utstillere.
 
Av hensyn til sluttrenhold av hallen må alt utstyr være fjernet fra hallen senest mandag kl 12.00.Hallen er åpen mandag fra kl. 08.00 for avhenting av restutstyr.
Utstyr som gjenstår etter denne tid vil bli kjørt bort for utstillers regning.