Hallkart for 2019 vil bli publisert først i desember / Floorplan for 2019 will be published first in December