Velkommen til reisebransjens viktigste møteplass! / Welcome to the most important meeting place for the industry in Norway!

Besøk Reiselivsmessen Oslo som fagbesøkende

 

Presseakkreditering ?

Registrer deg ved å sende mail til merete@k2marketing.no
Vi åpner for bransjen 2 timer før dørene åpner for publikum! 
Ved å sette av tid til et besøk denne dagen til faglig utvikling, forretningsmessige avtaler, nettverksbygging og sosial kontakt med bransjekolleger – vil den enkelte kunne få stort utnytte både på kort og langs sikt, for seg selv og for sin arbeidsgiver.
Velkommen til bransjedagen fredag 11. januar fra kl. 12.00
Inngang kr 50,-
Det er kun mulig å delta fra kl. 12.00 med forhåndkjøpte billetter. Billetter for inngang til B2B kan kjøpes via denne linken https://www.universe.com/events/reiselivsmessen-2019-bransjedag-tickets-8TK026
 

Visit The Norwegian Travel Fair «Tourism Fair Oslo in 2019″ as a trade visitor!

We opens for trade visitors 2 hours before we opens for the public!

By setting aside this one day of professional development, business agreements, networking and social contacts with industry colleagues, the individual will be comfortable two get huge dividends in both the short and long term, for themelves and for their employer.

Welcome to the B2B Day on Friday 11 January from 12:00 am

Entrance fee Nok 50, –
It`s only possible to participate from 12.00 am with prepaid ticket. Ticket for sale from this link: https://www.universe.com/events/reiselivsmessen-2019-bransjedag-tickets-8TK026

 

 
Telenor 2012